Mindfulness is meer dan een goed idee

Wie?

Vanaf het moment dat ik met mindfulness in aanraking ben gekomen, heeft het mijn leven veranderd. In het bedrijf waarin ik samen met mijn partner beschermingsbewinden en curateles heb uitgevoerd, kwam ik dikwijls met complexe en stressvolle ervaringen in aanraking. Door regelmatig bewust kleine pauzemomenten te nemen en door dagelijks momenten van stilte op te zoeken heb ik een innerlijke rust en ruimte ervaren. Hierdoor heb ik geleerd om op een andere manier met stressvolle gebeurtenissen om te gaan. Het heeft me geholpen meer in balans te komen en te leven in het hier en nu.

Nadat ik mij in mindfulness ben gaan verdiepen, is het snel gegaan. Na het volgen van verschillende trainingen was het een logische stap om zelf mindfulness-trainer te worden. Ik heb mijn opleiding tot gecertificeerd- (VVM) en categorie 1-trainer (VMBN)gevolgd bij See True en heb vervolgopleidingen gevolgd bij David Dewulf en Trish Bartley. Mijn specialisaties zijn 'Mindfulness & Burn-out' gevolgd bij Anne Formsma en 'Workplace MT' (mindfulness op de werkplek) gevolgd bij Marina Grazier en Juliet Adams. Diverse retraites heb ik gevolgd bij Frits Koster en Aukje Rood, waarbij de nadruk ligt op mildheid, compassie en yoga.

Mijn onderwijsachtergrond, gecombineerd met vijftien jaar ervaring in de bewindvoering en de beoefening van yoga en mindfulness, maken dat ik het als mijn missie zie om mindfulness onder de aandacht te brengen en uit te dragen aan o.a. (Wsnp-)bewindvoerders, mentoren en curatoren.

Sinds het beƫindigen van ons eigen bedrijf, ben ik naast mindfulness-trainer ook werkzaam als pedagogisch medewerker in de kinderopvang. Mijn nieuwste uitdaging is om pedagogisch medewerkers de positieve effecten van mindfulness te laten ervaren. Mindfulness in de kinderopvang brengt bewuste aandacht voor zowel de pedagogisch medewerker als het kind. Dit tweeledige effect motiveert mij zeer om mindfulness ook naar andere organisaties te brengen waarin het werken met kinderen (of jongeren) centraal staat.

Het geeft mij enorm veel voldoening om mindfulness naar verschillende organisaties te brengen en mensen op deze manier met elkaar te verbinden. Ik ondervind dagelijks de positieve effecten van mindfulness in mijn (professionele) leven.

Het mooie van mindfulness is dat je leert leven vanuit je hart en hoofd, met beide benen op de grond.

Mindfulness is een levenslange reis over een pad dat uiteindelijk nergens naartoe gaat, alleen naar wie je bent.~ Jon Kabat-Zinn